,

Styrkur til íþrótta- og tómstundastarfs

Meðal aðgerða stjórnvalda vegna Covid-19 er styrkur sem hægt er að sækja um til sveitarfélaga vegna íþrótta- og tómstundastarfs barna. Styrkurinn er veittur vegna barna sem eru fædd á árunum 2005–2014 og búa á heimilum þar sem heildartekjur framfærenda, einstaklings, hjóna eða sambúðarfólks, voru að meðaltali lægri en 740.000 kr. á mánuði á tímabilinu mars–júlí 2020.

Styrkurinn er 45.000 kr. fyrir hvert barn.

Áður en þú sækir um styrkinn hjá þínu sveitarfélagi þarf að kanna hvort heimilið falli undir ofangreint tekjuviðmið. Það gerir þú með því að skrá þig inn hér á Ísland.is með rafrænum skilríkjum. Athugið að sé um hjón/sambúðarfólk að ræða þurfa báðir aðilar að samþykkja að upplýsingar um tekjur séu sóttar til skattayfirvalda (RSK) svo hægt sé að staðfesta hvort heimilið falli undir tekjuviðmiðið eða ekki.

Ef þú færð svar um að þú eigir rétt á að sækja um styrk færð þú nánari upplýsingar um næstu skref. Ef þú færð svar um að þú eigir ekki rétt á styrk færð þú upplýsingar um hvert þú getur leitað ef þú ert með athugasemdir við niðurstöðuna eða fyrirspurnir.

 • Hægt er að sækja um styrk til og með 15. apríl 2021.

 • Miðað er við að íþrótta- og tómstundaiðkunin fari fram á skólaárinu 2020–2021. Athugið að hægt er að koma með kvittanir fyrir íþrótta- og tómstundastarfi sem greitt var fyrir í upphafi skólaárs eða frá hausti 2020.

Sveitarfélög setja reglur um úthlutun styrkjanna og fyrirkomulag getur verið breytilegt á milli
sveitarfélaga til dæmis varðandi:

 • hvaða íþrótta- og tómstundastarf fellur undir styrkina,

 • hvaða gögnum beri að skila með umsókn,

 • afgreiðslutíma umsókna.

Fyrirspurnum um styrkina skal beina til þíns sveitarfélags.

Dotacja na zajęcia sportowe i rekreacyjne

W ramach działań rządu związanymi z COVID-19 można ubiegać się w gminach o dotacje sportowe i rekreacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2005-2014, mieszkających w gospodarstwach domowych, w których średnie miesięczne dochody żywicieli, osób fizycznych, małżonków czy konkubentów były łącznie niższe niż 740 000 kr. w okresie marzec-lipiec 2020.

Dotacja wynosi 45.000 koron na każde dziecko.

Przed wystąpieniem o dotację z gminy należy sprawdzić, czy gospodarstwo domowe
spełnia powyższe kryteria dochodowe. Najpier należy zalogować się za pomocą swojego elektronicznego identyfikatora – patrz tutaj z boku. Należy pamiętać, że w przypadku małżeństwa/konkubinatu obie strony muszą wyrazić zgodę na ujawnienie przez urząd podatkowy (RSK) informacji o dochodach w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów dochodowych.

Jeśli otrzymasz odpowiedź, że możesz ubiegać się o dotację, otrzymasz szczegółowe informacje na temat dalszych kroków. Jeżeli otrzymasz odpowiedź, że nie kwalifikujesz się do otrzymania dotacji, zostaniesz poinformowany dokąd należy się udać jeśli posiadasz pytania
lub zastrzeżenia dotyczące uzyskanej odpowiedzi.

 • Wnioski o dotacje przyjmowane są do 15 kwietnia 2021.

 • Zakładane jest, że zajęcia sportowo-rekreacyjne będą odbywały się w roku szkolnym
  2020-2021

  Przydzielenie dotacji ustalane jest przez gminy. Ustalenia dotyczące dotacji mogą różnić się w
  poszczególnych gminach i różnice te mogą dotyczyć, np.:

 • rodzaju zajęć sportowych i rekreacyjnych objętych dotacją

 • dodatkowych dokumentów które należy złożyć wraz z wnioskiem o dotację

 • czasu rozpatrywania wniosków

Wszelkie zapytania dotyczące dotacji należy kierować do swojej gminy.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu ustalenia, czy spełniasz kryterium dochodowe i czy przysługują Tobie dotacje, przetwarzane są następujące dane osobowe: nazwiska i numery identyfikacyjne członków
gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania, numer rodziny oraz informacje o
dochodach członków gospodarstwa domowego w okresie marzec-lipiec 2020 r. Po
otrzymaniu podpisanego elektronicznie upoważnienia do zbierania informacji o
dochodach, organy podatkowe udostępnią te informacje ísland.is. Twoja gmina również
będzie miała dostęp do powyższych informacji poprzez stronę Ísland.is.

Za przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o dotacje sportowe i rekreacyjne odpowiada Ísland.is. Za przetwarzanie danych osobowych związanych z działaniem Ísland.is odpowiada Ministerstwo Finansów i Gospodarki, Lindargata
7, 101 Reykjavík.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez rząd Islandii, okresu
przechowywania danych osobowych oraz Twoich praw można znaleźć na ich stronie
dot. polityki prywatności.

Należy pamiętać, że powyższe zagadnienia dotyczą wyłącznie Ísland.is. Składając wniosek w Twojej gminie obowiązywać będą inne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,